הבהרה לגבי סקרי בחירות


בימים האחרונים מופצים סקרים שונים בנושא בחירות לרשות המקומית, חלקם תחת הכותרת: ״מועצה אזורית אשכול נערכת לבחירות״. 

אנו מדגישים כי המועצה אינה מפיצה סקרים בנושא בחירות ואין לה כל קשר לסקרים שמופצים.