מבצע מגן וחץ - התייחסות לשאלות וסוגיות


תושבים יקרים  
במהלך מבצע ״מגן וחץ״ ולאחר סיומו ביקר מטה החירום של המועצה בכל הישובים ונפגש עם ההנהגות וצוותי החירום הישוביים. 

בפגישות אלו הועלו סוגיות, צרכים ושאלות. על חלק מהדברים ניתן מענה מיידי וחלק הועלה להמשך טיפול מול גורמי הבטחון והממשלה. 

אנו מצרפים לעיונכם התייחסות מסודרת לנושאים המרכזיים שעלו.  

שנדע המשך ימים שקטים.
מטה חירום אשכול


‎⁨מבצע מגן וחץ - התייחסות לשאלות וסוגיות⁩.pdf