תוכנית מתאר כוללנית לאשכול- יוצאים לדרך! 


תושבים יקרים,

מועצה אזורית אשכול ומנהל התכנון מקדמים תכנית מתאר חדשה למועצה. מטרת התכנית לקבוע מדיניות תכנון לשטח המועצה ולכוון בה את הפיתוח בשנים הבאות.

התכנית עוסקת בהסתכלות רחבה, במגוון היבטים הנוגעים לחיינו (שימושי קרקע, תעסוקה, תיירות, מוסדות ציבור, שטחים חקלאיים, שטחים פתוחים ושמורות טבע, תחבורה וכו). לאחר שתאושר, היא תהווה מסמך חוקי מחייב.

תהליך התכנון כולל חמישה שלבים והוא מלווה בשיתוף ציבור בהתאם לשלבי העבודה השונים. אנו רואים בהעברת מידע לציבור וממנו חלק חשוב מתהליך התכנון וניידע את הציבור בכל אחד מהשלבים, בשקיפות מרבית, בכלים העומדים לרשותנו.

אנו מזמינים אתכם לצאת איתנו לדרך ולעקוב אחר הפרסומים בשלבים השונים.

כל הפרטים על התוכנית באתר המועצה: https://eshkol.info/תכנית-מתאר-כוללנית/