לתשומת לבכם - אי הסדרת ביטוח כנדרש במכרזי המועצה תגרום לפסילת הזכיה וחילות הערבות

 

שם המכרז קטגוריה סוג המכרז תאריך פתיחת המכרז תאריך סגירת המכרז
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 19/2021 אספקה והצבת מגוניות ליישובי המועצה מ.א. אשכול קטגוריה: ביטחון סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2022
שם המכרז: מכרז פומבי 26/2021 עבודות אחזקת שבר למערכות מים וביוב ומתקנים שונים ביישובי מ.א. אשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/01/2022
שם המכרז: מכרז זוטא מס' ה – 15/2021 תכנון ביצוע כיתת לימוד יבילה ישוב נווה- מ.א. אשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 09/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/12/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה- 20/2021 - שירותי הסעות תלמידים למוסדות החינוך המיוחד קטגוריה: תחבורה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 06/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/12/2021
שם המכרז: מכרז זוטא מס' ה- 19/2021 - השלמות פיתוח ב-12 מגרשים בקיבוץ מגן באשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 06/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 22/2021 הכנת סקר צרכני מים ותורמי ביוב בשטח המועצה קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/12/2021 תאריך סגירת המכרז: 23/12/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה- 17/2021 - אספקת כספות קטגוריה: כללי סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 08/12/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה - 16/2021 - התיעלות אנרגטית קטגוריה: כללי סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 22/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 25/2021 - ביצוע תשתיות ל - 24 יח' ביישוב נווה במ.א.אשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 24/2021 - תשתיות ל-12 מגרשים בקיבוץ נירים באשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 21/2021 - הקמת 2 מגרשי שחב"ק במושב ישע ושלומית קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 26/11/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 23/2021 - תשתיות ל - 54 יח' בקיבוץ רעים קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/11/2021 תאריך סגירת המכרז: 10/12/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 20/2021 מערכת להולכת שפכי כרם שלום למט"ש חולית קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/10/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/11/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 18/2021 הקמת מעון תלת כיתתי בישוב נווה קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 16/2021 החלפת תאורה בישובי המועצה קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/09/2021 תאריך סגירת המכרז: 31/10/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה- 12/2021 – הטמנת קו תאורת ביטחון בקיבוץ כרם שלום קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 27/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/08/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה- 13/2021 – מתן שירותי שטיפה של מערכות ביוב באמצעות ביובית קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 27/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/08/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה - 14/2021 עבודות גינון ב 71 מגרשים בישוב שלומית קטגוריה: כללי סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 27/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/09/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה- 10/2021 גידור ביטחוני בישובים אבשלום ויבול - מ.א. אשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 19/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 12/08/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 10/2021 לקבלת שירותי פינוי טיפול ומחזור של ריכוזי פסולת בניין בשטחי המועצה קטגוריה: תברואה ואיכות סביבה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 29/07/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה- 9/2021 עבודות פיתוח ב-8 מגרשים (מתוך 22) בקיבוץ כרם שלום קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 08/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/07/2021
שם המכרז: מכרז זוטא מס' ה-8/2021 - שיפוץ מקווה בישוב מרכז צוחר קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 04/07/2021 תאריך סגירת המכרז: 15/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 12/2021 רכישת רכבי ביטחון מסוג טויוטה קטגוריה: ביטחון סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 14/2021 השכרת מבנים בבית הספר "יובלי הבשור" בישוב צוחר להקמת מוסד חינוכי/טיפולי לאוכלוסיות עם צרכים מיוחדים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2021
שם המכרז: מכרז זוטא מס ה- 5/2021 מתן שירותי Microsoft 365 Business Premium קטגוריה: כללי סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 24/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 01/07/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 11/2021 לקבלת שירותי ריסוק גזם גנני ביישובי המועצה קטגוריה: תברואה ואיכות סביבה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה- 7/2021 תוספת 2 משרדים/ מכולות במבנה אגף שירותים חברתיים קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 17/06/2021 תאריך סגירת המכרז: 24/06/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה – 6/2021 שיפוץ 4 דירות קיימות בקיבוץ כיסופים קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 28/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 06/05/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 13/2021 - לתכנון, הקמה והפעלת פרויקט טיפול בפסולת אורגנית באתר דיה קטגוריה: תברואה ואיכות סביבה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/04/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/01/2022
שם המכרז: מכרז 7.2021 הקמת מעון תלת כיתתי ממוגן בבני נצרים קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/04/2021
שם המכרז: מכרז מס' 2/2021 הקמת מממ"ים ביישובי המועצה קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/04/2021
שם המכרז: מכרז מס' 6/2021 הקמת מממ"ים ביישובי המועצה קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 9/2021 פיתוח תשתיות באולפנה ביישוב נווה קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/04/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 8/2021 הקמת מגרש שחב"ק בבני נצרים קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/03/2021 תאריך סגירת המכרז: 13/04/2021
שם המכרז: מכרז זוטא מס' ה- 1/2021 תכנון, ביצוע תאורה סולארית בכביש שדה ניצן - צוחר קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 23/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/03/2021
שם המכרז: 4/2021 השלמת עבודות להקמת ת"ש קולחין חולית קטגוריה: החברה הכלכלית סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/03/2021
שם המכרז: 5/2021 הקמה והרצה מאגר קולחים למט"ש אזורי חולית קטגוריה: החברה הכלכלית סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 11/03/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מספר 3/2021 ביצוע שירותי מדידה לצרכי ארנונה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2021
שם המכרז: מכרז פומבי 1.2021 – אספקת דלק לרכבי המועצה ולאחזקת והפעלת תחנת דלק במתחם המועצה קטגוריה: תחבורה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 25/02/2021
שם המכרז: מכרז זוטא מס' ה- 3/2021 עבודות הכנה ותשתיות להצבת שני מבנים יבילים בכסופים קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 03/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/02/2021
שם המכרז: מכרז זוטא מס' ה- 2/2021 עבודות פיתוח במחסני חרום במועצה קטגוריה: ביטחון סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 03/02/2021 תאריך סגירת המכרז: 18/02/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה- 15.2020 שיפוץ אולם בלט באולם בסין קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 30/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2021
שם המכרז: מכרז זוטא ה - 13/2020 מערכת מידע גאוגרפית רשותית ועדכון שכבות מידע קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 27/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2021
שם המכרז: מכרז פומבי מספר: 15/2020 הסבת מבנה קיים למעון יום בבני נצרים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/12/2020 תאריך סגירת המכרז: 28/01/2021
שם המכרז: מכרז מספר 14/2020 לרכישת רכבי ביטחון מסוג טויוטה קטגוריה: ביטחון סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/11/2020 תאריך סגירת המכרז: 26/11/2020
שם המכרז: מכרז מספר 11/2020 לאחזקת מגרש כדורגל במתחם בית ספר נופי הבשור קטגוריה: מרכז קהילתי אשכול סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020
שם המכרז: מכרז זוטא פיתוח נופי מרכז חוסן מספר ה – 12/2020 קטגוריה: שירותים חברתיים סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 22/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020
שם המכרז: מכרז פומבי מספר: 12/2020 לאספקת שירותי חשבות שכר וכח אדם קטגוריה: משאבי אנוש סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/10/2020 תאריך סגירת המכרז: 05/11/2020
שם המכרז: מכרז זוטא ה 11/22020 - רכישת ריהוט למרכז אומנויות במועצה קטגוריה: מרכז קהילתי אשכול סוג המכרז: זוטא תאריך פתיחת המכרז: 06/09/2020 תאריך סגירת המכרז: 17/09/2020
שם המכרז: מכרז מס' 7/2020 שביל אופנים וה.ר - טיילת "חבל שלום" קטגוריה: החברה הכלכלית סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 02/09/2020
שם המכרז: מכרז זוטא מס' ה-9/2020 לביצוע עבודות גינון בבתי הספר במועצה האזורית אשכול קטגוריה: תברואה ואיכות סביבה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 06/08/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2020
שם המכרז: 9/2020 שירותי הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד ולהסעות אקראיות מיוחדות במועצה אזורית אשכול קטגוריה: תחבורה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 30/07/2020
שם המכרז: 2/802 ביצוע עבודות תשתית ופיתוח באולפנה, ישיבה וכבישים /2203 בישוב נווה במועצה אזורית אשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/07/2020 תאריך סגירת המכרז: 13/08/2020
שם המכרז: ניהול והפעלה של קפיטריה בבית הספר "נופי הבשור קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/06/2020 תאריך סגירת המכרז: 23/07/2020
שם המכרז: 05/2020 תכנון ובניית מקווה טהרה במושב ישע קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 20/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 04/06/2020
שם המכרז: 04/2020 הקמת גן ילדים חד כיתתי ממוגן בקיבוץ כרם שלום במ.א.אשכול קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 11/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 11/06/2020
שם המכרז: 03/2020 מתן שירותי ייעוץ חשבונאי לאגף הכספים של המועצה האזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: תאריך פתיחת המכרז: 03/05/2020 תאריך סגירת המכרז: 04/06/2020
שם המכרז: 02/2020 שיפוץ דירות בקיבוץ סופה קטגוריה: הנדסה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/02/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/02/2020
שם המכרז: 01/2020 קבלת שירותי טיפול במפגעי זבוב הבית בישובי המועצה קטגוריה: תברואה ואיכות סביבה סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/01/2020 תאריך סגירת המכרז: 20/02/2020
שם המכרז: מכרז מס' 18/2016 השלמת עב' פיתוח ושצ"פ בישוב שלומית , במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 19/2016 עב' סלילה ופיתוח בגבעת קק"ל , בישוב נווה , מ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 16/2016 בצוע עבודות תשתית ופתוח עבור 42 יח' , בקיבוץ בארי , מ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 2/2017 הסבת מונים ומערכות מדידת מים לקריאה מרחוק, ביישובי המועצה, מ.א. אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 07/2017 השלמת עבודות פיתוח במושב דקל , במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 06/2017 עבודות בינוי ופיתוח בבית ספר נופי הבשור במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 8/2017 הקמת 7 מממ"ים (מרחבים מוגנים מוסדיים) בישובי מ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 14/2017 קבלת שירותי מכון העתקות צילומים עבור פרויקט תב"עות בישובים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 15/2017 הקמת / מממ"ים בישובי המועצה אזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 16/2017 הפעלת מעונות יום בישובי מ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז מס' / 97102 - הקמת שלושה מרחבים מוגנים מוסדיים בקיבוץ בארי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מס' / 017110 תשתיות ופיתוח 30 יח' בניר יצחק קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז מס' 17/2017 ביצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה בקיבוץ צאלים – 40 מגרשים (ביצוע בשלבים) קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/03/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 18/2017 - התייעלות אנרגטית בביס ניצני אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 20/2017 עב' תשתית ופיתוח ב 24- מגרשים (בשלבים) בקיבוץ גבולות , במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז מס' 26/2017 הרחבת מבנה רווחה במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 28/2017 לאספקת שירותי חשבות שכר וכח אדם קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 19/2017 בצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה - 17 מגרשים (בשלבים) בקיבוץ כיסופים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז מספר 71/03 - מכרז ביטוח רכוש וחבויות קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 27/2017 הקמת 2 ממ"מים במשרדי מועצה אזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 29/2017 תכנון וביצוע של עבודות בינוי ופיתוח בתי ספר ממוגנים במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 31/2017 הקמת מרה"פ (מרכז הפעלה) במוא"ז אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 32/2017 - ביצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה בקיבוץ עין השלושה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 47/2017 שידרוג ושיפוץ בריכת שחייה בקיבוץ גבולות במ.א. אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 36/2017 - תשתיות ופיתוח ב-35 מגרשים בצוחר ג' באשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 1/2018 - הפעלת בריכת השחייה ליד הישוב צוחר, במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז מס' 12/2018 השכרת מתחם וניהול והפעלת שוק איכרים במועצה.א. אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 4/2018 החלפת גגות אסבסט בבתי מגורים ומבני ציבור ביישובי מועצה האזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז פומבי 6/2018 פרסום תכנים בעיתון המופץ במועצה האזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז מס' 8/2018 שיקום קירוי בביס ניצני אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 10/2018 אספקת שירותי הסעדה (קייטרינג) לתלמידי ואנשי צוות בפנימיית המוסיקה והאומנות שבמועצה האזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 14/2018 מכרז לפינוי פסולת אריזות - פחים כתומים מ.א. אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז מס' 07/2018 הקמת מועדון ממוגן בקיבוץ נירים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 9/2018 עב' תשתית ופיתוח ב- 53 מגרשים בקיבוץ חולית , במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 11/2018 פיתוח מרכז צעירים ומורשת קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 13/2018 עב' הקמת אינדיקציה ע"ג גדר הביטחון בקיבוץ רעים, מוא"ז אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 15/2018 הקמת מגרש שחב"ק - מגרש כדורגל עם דשא סינטטי קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 12/2018 מערכת הגברת לחץ לקו 10 צול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 17/2018 התקנת סלי סינון בתחנות שאיבה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 16/2018 מכרז הולכת שפכים נירים ניר עוז קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 21/2018 פיתוח מרכז צעירים ומורשת קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/02/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 19/2018 - השלמת עב‘ תשתית 2 .ופיתוח בשכונה חדשה 3 .במושב ישע במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 31/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 20/2018 הקמת מועדון קהילתי בשלומית במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 30/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 22/2018 בצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה - 20 מגרשים בקיבוץ סופה קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 29/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 2/2019 - שירותי פינוי אשפה גזם וגרוטאות ממחנות צה"ל במועצה האזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 28/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז פומבי מס' 1/2019 - שירותים לטיפול בפסולת המיועדת למחזור - מוצרי נייר ופסולת אריזות קרטון במועצה אזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 27/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 5/2019 - השלמת עב' פיתוח ב- 45 יח' בשלבים בשדה ניצן קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 26/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 07/2019 הקמת מועדון בישוב אבשלום , במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 25/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 4/2019 בצוע עב' תשתית ופיתוח ב- 22 מגרשים , בכרם שלום במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 24/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 6/2019 מחשוב לנופי הבשור קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 23/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 8/2019 עבודות תשתית ופיתוח ב- 15 מגרשים בקיבוץ כיסופים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 22/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 9/2019 הזמנה לקבלת הצעות למתן שירותי פינוי אשפה גזם וגרוטאות ממחנות צה"ל במועצה האזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 21/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז מס 19/11 הפעלת בריכת השחייה ליד הישוב צוחר, במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 20/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 10/2019 מתן שירותי יעוץ קשרי ממשל מועצה אזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 19/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 14/2019 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג לד במועצה אזורית אשכול לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 18/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 16/2019 שירותי חכירה תפעולית ואחזקת כלי רכב עבור מועצה אזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 17/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: מכרז 19/2019 תשתיות ופיתוח ב-4 מבנים יבילים בקיבוץ חולית קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 16/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 20/2019 אספקה והתקנת מגובים מכאניים סינון גס דגם סל סינון אוטומטי לתחנות שאיבה לביוב קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 15/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: ביטול מכרז - 17/2019 הקמת מבנה חדשנות רב תכליתי playschool במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 14/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 21/2019 ביצוע עבודות תשתית ופתוח במושב שדה ניצן קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 13/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 22/2019 ביצוע עבודות תשתית ופתוח בישוב בני נצרים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 12/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 23/2019 ביצוע עב' תשתית ופיתוח ב- 16 מגרשים , בקיבוץ מגן במ.א.אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 11/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 24/2019 ביצוע עבודות תשתית ופתוח בשכונה חדשה - 32 מגרשים בקיבוץ אורים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 10/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 25/2019 אספקת שירותי הסעדה (קייטרינג) לתלמידים ואנשי צוות בפנימיית ביכורים שבמועצה האזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 09/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 27/2019 חיבור קיבוץ אורים, בסיס אורים ופארק אשכול למט"ש חולית דרך מט"ש מגן קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 08/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 29/2019 – הרחבת נווה אשכול – תוספת אגף לתשושי נפש קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 07/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 31/20109 ביצוע עבודות לחיבור 4 נחלות ביתד למערכת הביוב מתכננים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 06/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 32/2019 חיבור נירים, ניר עוז ורפת מעון למט"ש חולית מתכננים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 05/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 33/2019 ביצוע עבודות תכנון, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיית PV (פוטו וולטאי) על פי אסדרות רשות החשמל קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 04/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 34/2019 עבודות תשתית ופיתוח במושב מבטחים ל93 מגרשים קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 03/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: 17/2019 הקמת מבנה חדשנות רב תכליתי playschool מ.א. אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 02/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019
שם המכרז: הצטרפות לספר ספקים מועצה אזורית אשכול קטגוריה: כללי סוג המכרז: פומבי תאריך פתיחת המכרז: 01/01/2019 תאריך סגירת המכרז: 11/11/2019

חזור למכרזים פעילים