חלוקת כרטיסי מזון לאוכלוסיות זכאיות שנפגעו כלכלית עקב משבר הקורונה יוצאת לדרך


משרד הפנים, בשיתוף הרשויות המקומיות, מעניק סיוע לאוכלוסיות זכאיות ברכישת מזון ומוצרים חיוניים באמצעות כרטיסים נטענים.

זכאים לקבלת תווי המזון באופן אוטומטי:

  1. תושבים שמקבלים בשנת 2020 או 2021 הנחה בארנונה מטעמי הכנסה בשיעור 70% ומעלה.
  2. אזרחים ותיקים המקבלים גמלת הבטחת הכנסה, ומקבלים בשנת 2021 הנחה בארנונה בשיעור 100%.

כל תושב שאינו רשום במחלקות הגביה של המועצה כזכאי להנחה על פי מבחן הכנסה בשיעור של לפחות 70% או אינו אזרח ותיק הזכאי לגמלת הבטחת הכנסה, אך עומד בתנאי מבחן ההכנסה - רשאי להגיש בקשה לקבלת הכרטיסים וזו תיבחן ע"י המועצה.

הזכאות תאושר בכפוף לעמידה במבחן ההכנסה שנקבע בתקנות משרד הפנים ולצירוף כל המסמכים הנדרשים.

יובהר כי יש למלא את טופס הבקשה לזכאות ולהגישו בצירוף המסמכים הנדרשים אך ורק לרשות המקומית שבה אתם רשומים כתושבים (לפי הרישום בספח תעודת הזהות).

תאריך אחרון להגשת בקשה לבדיקת זכאות לתווי מזון י"ז באייר התשפ"א 29.4.2021

טופס בקשה לתווי מזון - לחץ כאן

יש לשלוח את הטופס לכתובת המייל water@erc.org.il

לפרטים וברורים ניתן לפנות למחלקת הגביה לאושרת 08-9929176

מימוש הזכאות יתבצע באמצעות חלוקת כרטיסים נטענים ישירות לבית התושב על ידי שליח מטעם עמותת אשל ירושלים מטעם משרד הפנים.

כרטיסי המזון הנטענים יחולקו בשלוש פעימות:

פעימה ראשונה תחולק החל מ-3.3.21

פעימה שניה תחולק החל מ-18.3.21

פעימה שלישית תחולק החל מ- 11.4.21

שווי כרטיס אחד לזכאי (בעל/ת משק בית ובת/בן זוגו/ה) הוא 300 שקלים.

שווי כרטיס אחד לכל נפש נוספת במשק הבית על פי מבחני הכנסה הוא 225 שקלים.

מקסימום גובה הכרטיסים הנטענים למשק בית בכל אחת מהפעימות יעמוד על 2,400 שקלים.

כל הסכומים האמורים לעיל עשויים להשתנות בפעימות הבאות בכפוף למגבלות תקציב.

*מי שיימצא זכאי בכפוף למבחן ההכנסה הקבוע, יקבל את הכרטיסים רטרואקטיבית במקרה שיאחר את מועד חלוקתם ובלבד שבקשתו תוגש (כולל כלל המסמכים הנדרשים שיימצאו תקינים)

לא יאוחר מ- 29.4.21.

 

לטבלת זכאות לתווי מזון לחצו כאן