דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 7/2021 - הקמת מעון תלת כיתתי בבני נצרים