דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 8/2021 - הקמת מגרש שחבק בבני נצרים