דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול איכות הסביבה מס' ועדת איכות סביבה- אוקטובר 2021