פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 20/2021 - מערכת להולכת שפכי כרם שלום למטש חולית