דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 21/2021 - הקמת 2 מגרשי שחבק בישע ושלומית