דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 22/2021 - הכנת סקר צרכני מים ותורמי ביוב במועצה