דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 26/2021 עבודות אחזקת שבר למערכות מים וביוב