פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 4/2022 מתן שירותי אירוח לתושבי המועצה בחרום