פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז פומבי 5/2022 מתן רשות שימוש להפעלת מרפאות בישובים צוחר ואבשלום