דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מכרזים מס' מכרז 8/2022 - השלמת עבודות פיתוח בבני נצרים בכביש 5 והוספת מפרצים