פרסומת

דלג לתוכן העמוד

פרוטוקול מליאה מס' 9/2019

סדר יום למליאה

סדר יום למליאה -סעיף 9